loading
  Velkommen til Thrane-Steen Nord  

Thrane-Steen skal være en ledende aktør innen salg av bil og bilrelaterte produkter og tjenester til bedrifts- og privatmarkedet i Oslo.

Vi har satt oss høye mål for virksomheten og arbeider hele tiden for å nå disse. Våre kunder skal alltid være i fokus, og det er kunden som avgjør om vi når våre målsettinger. Løpende kunde- og kvalitetsundersøkelser forteller oss om vi lykkes fullt ut i å leve opp til våre verdier og ambisiøse visjon: Thrane-Steen skal bli Oslos mest attraktive sted å kjøpe og vedlikeholde bil!

Thrane-Steen forretningene eies av Motor Forum Management AS - et selskap i Motor Gruppen.